Komitet wyborczy

Komitet Wyborczy Wyborców Komitet Wyborczy Adama Horbacza

Nazwa skrócona: KWW Komitet Wyborczy Adama Horbacza

KWW Komitet Wyborczy Adama Horbacza
ul. Owsiana 35
56-400 Oleśnica

NIP: 9112051065
REGON: 527639116

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego:

EDYTA AGNIESZKA MAŁYS-NICZYPOR

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:

MONIKA BARBARA KROPIELNICKA

Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu: (pobierz)

Rejestr zaciągniętych kredytów: (brak)

Rejestr wpłat: (pobierz) – aktualizacja: 18.04.2024

Sfinansowano ze środków KWW Komitet Wyborczy Adama Horbacza